ПАСПОРТ
МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Методичний кабінет школи є організаційним інформаційно-ресурсним центром методичної роботи з педагогічними працівниками.

Мета діяльності методичного кабінету школи - створен­ня інформаційно-методичної бази для педагогічних працівників, забезпечення умов для проектування їх самоосвітньої діяльності та вдосконалення рівня професійної кваліфікації.

Основні завдання діяльності шкільного методичного кабінету:

Ø Надання допомоги вчителям у підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності.

Ø Координація змісту форм і методів самоосвіти вчителів та організація колективної роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з метою вирішення актуальних освітніх проблем.

Ø Пропаганда досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, вивчення та узагальнення досвіду вчителів школи.

Ø Розробка і впровадження інформаційно-комп’ютерного забезпечення управління освітнього процесу.

Ø Організація творчих об’єднань вчителів для спільного вирішення конкретних методичних проблемних питань, розробки програм, проектів, технологій тощо.

Ø Організація апробації навчально-методичної літератури.

Ø Активізація видавничої діяльності вчителів.

Ø Надання адресної мето­дичної допомоги, організація наставництва та стажування.

Ø Проведення діагностичної та моніторингової діяльності з визначення стану якості навчально-виховного процесу та освітньо-кваліфікаційного рівня педпрацівників.

Ø Організація науково-дослідної та експериментальної педагогічної діяльності.

На базі шкільного методичного кабінету діє методична рада закладу, члени якої є методичним активом школи, входять до складу ради шкільного методичного кабінету і виконують обов’язки членів професійно-експертної ради з питань моніторингу освітньої діяльності, узагальнення та пропагування передового педагогічного досвіду.

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ,
ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У ШКІЛЬНОМУ МЕТОДИЧНОМУ КАБІНЕТІ:

1. Нормативно-правові документи:

Конституція України

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

Урядові документи з питань освіти, державні програми, концепції, положення, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, районного відділу освіти

Державний стандарт початкової, базової та повної загальної середньої освіти

навчальні програми предметів інваріантної складової

Нормативно-правове забезпечення профільної освіти

Нормативно-правове забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання

Інформаційні збірники Міністерства освіти і науки України

Картотека нормативно-правових документів про освіту.

2. Шкільні нормативно-правові документи:

Статут школи

Книги наказів по школі з основної та кадрової діяльності

Робочий навчальний план школи на 2017/18 н.р.

Перспективний план роботи школи

Річний план роботи школи

Розклад уроків, навчальних занять факультативів, спецкурсів, курсів за вибором

Графік внутрішньошкільного контролю;

рафіки контрольних, практичних, лабораторних, залікових робіт

Документація з атестації та підвищення кваліфікації педагогів

Матеріали та протоколи засідань педагогічної ради школи

Вхідна та вихідна документація

Матеріали організації допрофільної та профільної освіти

3.Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу:

Матеріали з організації науково-методичної роботи в школі

Матеріали та протоколи засідань методичної ради школи

Матеріали по роботі педагогічного колективу над науково-методичною проблемою

Матеріали проведення предметних тижнів

Предметні папки навчально-методичного забезпечення (методичні рекомендації з викладання предметів, інструктивно-методичні матеріали)

Матеріали участі в районних та обласних семінарах

Матеріали вивчення узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду

Методичні папки шкільних методоб’єднань

Персональні методичні папки-портфоліо досвіду вчителів школи

Матеріали дослідної та експериментальної роботи

4.Моніторинг якості навчально-виховного процесу:

матеріали проведення державної підсумкової атестації в 4, 9, 11-х класах

аналітичні матеріали зовнішнього моніторингу (районні, обласні, аналіз ЗНО)

5. Технічне забезпечення

комп'ютер (1), Інтернет - під’єднання

Кiлькiсть переглядiв: 389

Коментарi