/Files/images/2015-2016_navchalniy_rk_/dodatki_/mq7.jpg

/Files/images/2015-2016_navchalniy_rk_/dodatki_/стат.gif

І. Загальні положення
1. Республіка «Вікторія» - гуманна, самостійна шкільна організація.
2. Республіка діє у відповідності Декларації ООН «Про права людини», Конституції України та Статуту Семенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Вона тісно співпрацює з дитячими та громадськими організаціями.
3. Республіка «Вікторія» - незалежна від діючих політичних структур, об’єднань і рухів, не бере участі в політичних, військових і державних організаціях.
4. Республіка «Вікторія» опирається на допомогу і підтримку громадських і державних організацій, співпрацює з учителями, батьками.
ІІ. Цілі і завдання республіки «Вікторія»
1.Основною метою діяльності республіки є розвиток особистості, побудови власних переконань і вчинків на основі людських цінностей, виховання на принципах обов’язку , честі і совісті, відповідальності за долю Батьківщини, розвитку високоінтелігентної , культурної і фізично досконалої людини. Діяльність республіки будується на основі добровільності, гуманізму, творчості.
2. Основне завдання республіки «Вікторія» - надати допомоги усім, хто її потребує, вивчення історії України і рідного краю.
ІІІ. Організаційна будова республіки «Вікторія».
1. Основою республіки є колектив дітей і дорослих, об’єднаних загальною справою.
2. Необхідною умовою при створені і діяльності республіки є:
- бажання дітей;
- участь дорослих;
- спільні справи;
- приміщення.
3. Вищим органом влади є загальношкільна конференція, яка проводиться один раз на рік.
4. На конференції обираєте президента республіки, його заступника, комісія по напрямках роботи. На засіданні комісії обираються голови комісії. Комісії створюються по напрямках : навчальна робота, дисципліни і порядку, господарська, культмасова, спортивна, шефська і милосердя.
ІУ. Права і обов’язки членів республіки.
1. Членами республіки можуть бути всі бажаючі, які закінчили початкову школу, визначають Статут і дали обіцянку, розуміють ціль і завдання республіки.
2. Члени республіки мають право:
на захист зі сторони республіки;
вільний вхід, вихід з республіки;
участь у виборах органів управління, бути обраним в органи управління;
висловлювати свою думку по всіх питаннях діяльності республіки.
3. Члени республіки зобов’язані:
виконувати обіцянки і Статут республіки;
піклуватися про захист своєї честі і честі своєї республіки;
підтримувати авторитет республіки, пропагувати її ідеї.
У. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту.
Зміни і доповнення до Статуту, якщо в них виникла необхідність, виносяться на загально шкільну конференцію. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшу 2/3 присутніх членів республіки.
Діяльність республіки припиняється у випадку визнання її ліквідації або реорганізації самими членами республіки, якщо це рішення приймається на загальношкільній конференції республіки більше 2/3 присутніх членів республіки.

/Files/images/2015-2016_navchalniy_rk_/dodatki_/lineechka-75.gif

Кiлькiсть переглядiв: 70

Коментарi